Ook binnen Plataan bleven we niet gespaard van Corona, maar we kwamen er nog sterker uit! Met enige vertraging, waarvoor onze excuses, zullen we de leerwerkboeken van Wereldkind en Kleurenblind tussen 18 en 22 september naar de scholen en distribiteurs opsturen.

Om jullie avontuur alvast te laten starten, beslisten we om de eerste lessen online te zetten.

Je vindt de lessen hier.

Het Plataan-team wenst jullie een fantastische start met onze (nieuwe) boeken!

KLEURENBLIND is het leerwerkboek voor het vak islamitische godsdienst in het eerste leerjaar van de eerste graad en voldoet aan alle inhoudelijke vereisten van het leerplan islamitische godsdienst.

Vanaf het schooljaar 20/21 lanceert Uitgeverij Plataan de eerste twee leerwerkboeken voor het secundair onderwijs: KLEURENBLIND. De methode: KLEURENBLIND leert uw leerlingen zonder enige vorm van discriminatie in de wereld te staan. Wij stimuleren universele waarden vanuit de eigen identiteit en levensbeschouwing, met als doel om de jonge moslim tot een wereldburger te maken die bijdraagt aan een vreedzame samenleving. We helpen uw leerlingen om vanuit betrouwbare bronnen met behulp van moderne media, te zoeken naar antwoorden op levensbeschouwelijke, maatschappelijke en actuele vraagstukken.