Over ons

 

Naam

De Plataan is een boom die voornamelijk langs straten geplant wordt, omdat hij de lucht zuivert en weerstand kan bieden aan luchtvervuiling. Net als deze boom wil Uitgeverij Plataan de huidige samenleving zuivere lucht inblazen.

 

Missie

Het aantal moslims in Vlaanderen en Nederland stijgt en het aantal leerlingen dat voor het vak Islam koos op school, steeg met meer dan 40% de afgelopen jaren. 

Door het brengen van gezonde en gedegen (les)boeken, wil Plataan voorkomen dat moslims, en meer specifiek jongeren, ten prooi vallen aan verkeerde bronnen. 

De heterogene groep van moslims in Vlaanderen en Nederland heeft bovendien een gemeenschappelijke deler: de Nederlandse taal.

 

Leerplezier

Uitgeverij Plataan creëert nieuwe leermogelijkheden en sluit aan bij de leefwereld van jongeren en de huidige normen binnen de diverse samenleving.

Uitgeverij Plataan beroept zich op betrouwbare bronnen en zoekt naar antwoorden op levensbeschouwelijke, maatschappelijke en actuele vraagstukken.

Plataan  stelt de universele mensenrechten en de rechten van het kind voorop. 

De medewerkers binnen uitgeverij Plataan geloven dat Allah de mensen verschillend geschapen heeft om van elkaar te leren. Dat kan enkel als we elkaars verschillen leren kennen. Plataan moedigt (jonge) moslims aan om open te staan voor andere meningen, met elkaar in contact te komen en in gesprek te gaan.

Plataan stimuleert actief en verantwoordelijk burgerschap.

 

Waarden en normen

  • Authentiek, betrouwbaar islamitisch onderrichtend
  • Verbindend, maatschappelijk en verdraagzaam
  • Puur en respectvol 
  • Actueel, vernieuwend en inspirerend
  • Activerend en ontwikkelend

 

Visie

Plataan wil de grootste uitgeverij worden van leesboeken voor jongeren met een islamitisch, culturele achtergrond. 

Uitgeverij Plataan wil zijn stempel drukken op het islamitisch onderwijs door middel van aangepast en geschikt lesmateriaal en didactische werkvormen. 

Uitgeverij Plataan wil een steunpilaar zijn voor ieder die instaat voor onderwijs, opvoeding en onderricht.

Uitgeverij Plataan wil onderwijzen aangenamer en gemakkelijker maken.

Uitgeverij Plataan wil door middel van leuke en leerzame boeken en materialen, jong en oud motiveren tot het opnemen van actief wereldburgerschap.

Uitgeverij Plataan wil zich middels het verspreiden van kennis inzetten voor een vreedzame wereld. 

Uitgeverij Plataan wil alle jongeren en in het bijzonder jongeren met een migratieachtergrond, plezier laten vinden in het lezen van boeken door te schrijven vanuit hun leefwereld. 

Uitgeverij Plataan wil materiaal ontwikkelen dat respectvol is naar alle levensbeschouwingen en levensvormen. 

Uitgeverij Plataan omarmt diversiteit en geeft dit weer in haar boekenaanbod.

Uitgeverij Plataan wil persoonlijke groei stimuleren door inspirerend, vernieuwend en pedagogisch verantwoord materiaal op de markt te brengen.

Uitgeverij Plataan wil van lezen en leren terug een plezier maken.