Home » Wereldkind & Kleurenblind

Nieuwe methode WERELDKIND & KLEURENBLIND

 

"Een nieuwe levenslucht voor islamleerkrachten."

WERELDKIND is het leerwerkboek voor het vak islamitische godsdienst in het lager onderwijs en voldoet aan alle inhoudelijke vereisten van het leerplan islamitische godsdienst. 

KLEURENBLIND  is het leerwerkboek voor het vak islamitische godsdienst in het tweede leerjaar van de eerste graad en voldoet aan alle inhoudelijke vereisten van het leerplan islamitische godsdienst.

Dit schooljaar lanceert Uitgeverij Plataan de eerste twee leerwerkboeken voor het secundair onderwijs: KLEURENBLIND. De methode: KLEURENBLIND leert uw leerlingen zonder enige vorm van discriminatie in de wereld te staan. Wij stimuleren universele waarden vanuit de eigen identiteit en levensbeschouwing, met als doel om de jonge moslim tot een wereldburger te maken die bijdraagt aan een vreedzame samenleving.