"Wij stimuleren universele waarden vanuit de eigen identiteit en levensbeschouwing, met als doel om de jonge moslim tot een wereldburger te maken die bijdraagt aan een vreedzame samenleving."

 

Lager onderwijs

WERELDKIND is het leerwerkboek voor het vak islamitische godsdienst in het lager onderwijs en voldoet aan alle inhoudelijke vereisten van het leerplan islamitische godsdienst. 

Secundair onderwijs

KLEURENBLIND  is het leerwerkboek voor het vak islamitische godsdienst in het tweede leerjaar van de eerste graad en voldoet aan alle inhoudelijke vereisten van het leerplan islamitische godsdienst. De methode: KLEURENBLIND leert uw leerlingen zonder enige vorm van discriminatie in de wereld te staan.