"Wij stimuleren universele waarden vanuit de eigen identiteit en levensbeschouwing, met als doel om de jonge moslim tot een wereldburger te maken die bijdraagt aan een vreedzame samenleving."

 

Lager onderwijs

ACTIEF WERELDKIND (1 en 2)

De nieuwe godsdienstmethode van Plataan combineert levensbeschouwing met burgerschap.

Actief Wereldkind, verwerkt de leerplandoelstellingen van islamonderwijs met interlevensbeschouwelijke competenties en actief burgerschap in een boeiend leerwerkboek. 

Actief Wereldkind wil aantonen dat islam de religie is die antwoorden biedt op een moderne en toekomstgerichte levenswijze. 

Actief Wereldkind leert de jonge moslim zijn godsdienstpraktijk aan de hand van actieve werkvormen. Daardoor  creëert men een dynamiek tussen leerkracht en leerling.

De leerkracht wordt bijgestaan door een bij. De bij is gekend als een actief diertje, dat dikwijls als voorbeeld gebruikt wordt door zijn samenwerkings- en organisatietalent. Bijen zijn van levensbelang voor de mens, maar hun voortbestaan wordt door ons bedreigd en verdient bescherming. 

Zoals het godsdienstonderwijs bedreigd wordt en bescherming verdient, streeft Plataan er met deze nieuwe methode naar om de leerlingen te leren dat godsdienst, openheid en burgerschap essentieel zijn in islam.

Met enig enthousiasme wil ik zowel mezelf als ‘Actief Wereldkind’, een nieuwe methode voor islamonderwijs, voorstellen.

Ik ben Ann De Bruyne. Bij de islamleerkrachten gekend als Khadija. Een groot deel van de  islamleerkrachten is al vertrouwd met mijn lesbundels, want die zijn al enkele jaren beschikbaar op de SharePoint van het Centrum voor Islamonderwijs. 

De positieve reacties en herhaaldelijke vraag om handboeken, hebben mij gemotiveerd om deze lessen tot een methode uit te werken. Dankzij Uitgeverij Plataan werd deze droom gerealiseerd. ‘Actief Wereldkind’ is een combinatie van de lesbundels, mijn voorbereidingen, interlevensbeschouwelijke competenties en burgerschap doelstellingen.

Klik hieronder voor uitgebreide informatie over de inhoudelijke aanpak en methode van ‘Actief Wereldkind’ voor de 1e graad. De methode voor het 2e graad hanteert dezelfde werkwijze en structuur, enkel de inleiding en de zelfevaluatie verschillen.

Methode Actief Wereldkind 1 E Gr

WERELDKIND is het leerwerkboek voor het vak islamitische godsdienst in het lager onderwijs en voldoet aan inhoudelijke vereisten van het leerplan islamitische godsdienst. 

Secundair onderwijs

KLEURENBLIND  is het leerwerkboek voor het vak islamitische godsdienst in het tweede leerjaar van de eerste graad en voldoet aan alle inhoudelijke vereisten van het leerplan islamitische godsdienst. De methode: KLEURENBLIND leert uw leerlingen zonder enige vorm van discriminatie in de wereld te staan.