Terug naar school '22-'23: 5 tips voor de Islamleerkracht

Gepubliceerd op 31 augustus 2022 om 15:18

Morgen is het 1 september. Uitgeverij Plataan heeft onder andere als missie om een steunpilaar te zijn voor ieder die instaat voor onderwijs, opvoeding en onderricht. Wij willen jou als Islamleerkracht dan ook bijstaan om het onderwijzen aangenamer en gemakkelijker te maken.

Daarom delen we graag enkele tips om het schooljaar goed in te zetten.

 

1/ Een goede voorbereiding is het halve werk

Iedere leerkracht weet het: goed begonnen is half gewonnen. Een houvast op basis van een overzichtelijk jaarplan is een musthave! Uitgeverij Plataan helpt graag een handje.

Bij onze leerwerkboeken Actief Wereldkind 1, 2 en 4 hoort een volledig uitgewerkt en gratis aan te vragen jaar jaarplan.

Ook bij Kleurenblind 2 en 3 kan je een volledig ingevuld en gratis jaarplan krijgen. Deze jaarplannen zijn via mail aan te vragen.

Maar ook met een deels uitgewerkt (nog verder aan te vullen) overzichtelijk jaarplan kom je al een eind verder.

Dit jaarplan kan je hier downloaden.

2/ Goede afspraken, goede vrienden

 

Ieder kind, maar ook elke leraar is erbij gebaat. Een goede structuur met bepaalde afspraken en routines. Goede afspraken brengen structuur en structuur brengt uiteindelijk rust in de klas. Klasafspraken kunnen vanuit de leerkracht of de school komen, maar ze kunnen ook gemaakt worden met inspraak van de leerlingen zelf. Als jullie samen de klasafspraken opstellen, zullen de kinderen ze beter begrijpen, stimuleert dit hun intrinsieke motivatie en zullen ze zich uiteindelijk beter aan de samen gemaakte afspraken houden.

In onze nieuwe leermethode ‘Actief Wereldkind’ integreren we alvast enkele klasafspraken in het leerwerkboek. Ook Naḥla (de bij) biedt veel structuur en houvast voor kinderen én leerkrachten om de lessen overzichtelijk te maken. Iedereen weet waar wat te verwachten en wat te doen.

Inkijkexemplaren van deze boeken vind je hier.

3/ Smuk je klas op 

Onze maatschappij anno 2022 is erg ingesteld op het visuele aspect. Ook de Islamlessen, materialen en lokalen kunnen niet achter blijven. Bij Uitgeverij Plataan schenken we dan ook heel veel aandacht aan de layout van onze boeken. Als leerkracht doe je er ook best alles aan om je klas zo uitnodigend mogelijk te maken. Een plek waar het veilig en fijn vertoeven is. Een klassenbanner is een mooi voorbeeld van hoe je jouw klas kan opsmukken en verstevigt tevens de identiteit van onze moslimjongeren.

Een gepersonaliseerde klassenbanner kan je laten maken bij Deen Banner.

4/ Moedig lezen aan en maak een klasbib

‘Lees’ was ooit het eerste geopenbaarde Woord dat onze geliefde Profeet Muḥammad ﷺ te horen kreeg. Het is een levensmotto van de moslim om te blijven lezen en leren.

Als Islamleerkracht ben je in de perfecte positie om dat zaadje te planten in je leerlingen. Voorzie daarom voldoende leesmateriaal in je klas en maak eventueel zelf een leeshoekje en/of een klasbib als dat mogelijk is. Leerlingen die even een time-out willen of die sneller klaar zijn met een oefening kunnen zich zo nuttig bezighouden.

Bij Uitgeverij Plataan bieden we heel wat fijn leesmateriaal en deze maand geldt er nog een korting van 15% op al onze leesboeken.

5/ Stimuleer dankbaarkheid en liefdadigheid

Begin september gaan vele kinderen waar ook ter wereld terug naar school. Maar, niet iedereen onder dezelfde omstandigheden. Als leerkracht kan je hier wat aandacht aan besteden en even stilstaan bij de gunst van onderwijs.

Dankbaarheid stimuleren enerzijds en liefdadigheid aanmoedigen anderzijds. Kijk daarom goed rond in de klas. Zijn er leerlingen wiens boekentas niet zo gevuld is? Wat kan je als klas betekenen voor deze leerling?

Vind je geen lege boekentas in jouw klas, dan kan je misschien een mini hulpproject opzetten voor leerlingen in armere landen, zodat ook zij vrolijk naar school kunnen. Hieronder een voorbeeld uit Actief Wereldkind 3.

Karama Solidarity, het vroegere Islamic Relief, steunt behoeftige kinderen in Marokko en Palestina en schenkt hen een volledige schoolkit om de vreugde en de slaagkansen te vergroten.

 

 

Fijne start van het nieuwe schooljaar!


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.