Home » Activiteitenboek » Wie is Mustafa Burak?

Wie is Mustafa Burak?

Geboren en getogen in hartje Antwerpen en op dit moment zaakvoerder van de onafhankelijke Uitgeverij Plataan. Mustafa is getrouwd en heeft twee zoontjes. Van kinds af aan kon hij genieten van een religieuze opvoeding. Als kind dook hij graag in allerhande boeken totdat ze een onafscheidelijk deel gingen uitmaken van zijn leven. Zijn liefde en honger naar kennis zorgden ervoor dat hij zich later genoodzaakt voelde af te reizen naar Egypte. Daar kon hij zich verdiepen in meerdere islamitische domeinen.

Zijn opgedane kennis zette hij tijdens zijn jeugd in bij verschillende verenigingen. Als vrijwilliger onderwees hij de Koran en bijhorende tajweedregels.

Mustafa volgde de opleiding tot Sociaal Agogisch werker, maar werkte nog nooit echt in de sociale sector. Hij rolde ongeveer 12 jaar geleden in het onderwijs. Hier vervulde hij verschillende functies in meerdere scholen; van onder andere adjunct-directeur tot leerlingenbegeleider en Islamleerkracht.

Hij ondervond in zijn beginjaren als leerkracht Islam in het lager onderwijs veel stress door een gebrek aan degelijke lesmaterialen. Hij wist niet hoe hij de leerlingen kon motiveren en had er toen nog geen idee van hoe hij de lessen aanschouwelijker kon maken. Later brachten verschillende uitgeverijen boeken uit die hem en andere leerkrachten een opstart en een zekere houvast konden bieden. Boeken die tot op de dag van vandaag door vele leerkrachten en nog meer leerlingen nog steeds worden gebruikt.

Naarmate zijn ervaring toenam, merkte hij dat het anders kon. Hij kreeg inzichten over hoe hij boeken kon maken die meer aansloten bij zijn manier van lesgeven.

Door de jaren heen leerde Mustafa ook zichzelf beter kennen en merkte dat hij goed was in vertellen, het schrijven van verhalen en het organiseren van activiteiten. Dit moedigde hem aan om zelf aan de slag te gaan. Het begon met het uitwerken van allerlei lesmaterialen tot het uitwerken van activerende werkblaadjes om zo meer voldoening te halen uit het lesgeven. Hij ontwikkelde door de jaren heen zijn talent voor schrijven en ervoer een zielsgeluk. Zijn nieuwe passie schonk hem innerlijk geluk. Genoeg reden om hier meer mee te doen.

Mustafa deelde zijn uitgewerkte lesmaterialen met kennissen en vrienden en kreeg vaak veel positieve feedback. Een duwtje in de rug om de moed te verzamelen om zijn nieuwe idee uit te werken: het oprichten van een uitgeverij.

Voor het merendeel van de schoolvakken bestaat er een waaier aan keuze uit kant en klare uitgewerkte lesmethodes. Wat betreft het Islamonderwijs is de keuze echter beperkt. Zo besloot Mustafa zelf de handen uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan om een nieuwe methode te ontwikkelen. Zo kwamen de boeken van Wereldkind tot stand, met de hulp en steun van een handjevol oprechte vrienden.

Momenteel werkt Mustafa voltijds als Islamleerkracht in een paar gemeentelijke scholen en enkele scholen binnen het GO! Zijn vrije tijd besteedt hij voornamelijk aan het schrijven van diverse (kinder)boeken die binnenkort gepubliceerd zullen worden.

Mustafa geeft aan dat de lesboeken van Wereldkind nog niet het niveau hebben wat hij voor ogen heeft. Maar er wordt dag en nacht met hart en ziel gewerkt om deze boeken te optimaliseren en aan te passen naar de noden en behoefte van de leerlingen en de gehele samenleving.

Naast lezen en schrijven houdt Mustafa verder van improviseren en drama. Hij gelooft in de kracht van zingen met de kinderen, het vertellen en voorlezen van verhalen, het prikkelen van de creativiteit en het opzetten van experimenten. Hij zet zich in voor alles wat de leerlingen verder vooruit kan helpen en dit met een onvoorwaardelijke liefde en inzet.