Plataan werkt mee aan een schoner milieu en het digitaal les geven. Daarom zijn we volop bezig met onze leermiddelen te digitaliseren. Binnenkort zullen de activiteitenboeken en de LEGO-activiteiten, digitaal op onze webshop beschikbaar zijn.

WERELDKIND Activiteitenboek (van het 1ste t/m het 6de leerjaar)

De focus bij de Activiteitboeken ligt op de BouwIslam LEGO activiteiten. Dit boek is ingedeeld in 3 delen en omvat per leerjaar het volgende : 

- Ongeveer 8 à 10 LEGO bouwopdrachten (van 35 à 50 minuten) om de leerstof en universele waarden tijdens de les spelenderwijs te verwerken,
- Ca. 3 à 5 crea & knutselactiviteiten om de godsdienstlessen in de klas boeiender te maken,
- Ca 2 à 4 projecten om ervaringsgericht leren (leren door doen) te bevorderen.